Πολιτικη απορρητου

Αυτή η πολιτική παρέχεται από την Hall & Partners. Διεύθυνση έδρας: 85 Strand, Λονδίνο. WC2R 0DW. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε από εσάς.

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής απορρήτου είναι να καθορίσουμε τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που ενδέχεται να λάβουμε σχετικά με εσάς όταν συμμετέχετε σε έρευνες της Hall & Partners. Λαμβάνοντας μέρος στις έρευνές μας, συμφωνείτε με τη χρήση αυτή, γι’ αυτό σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Μπορεί να αλλάζουμε την πολιτική απορρήτου μας κατά διαστήματα. Επομένως, σας ζητάμε να την ελέγχετε περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση που θα ισχύει κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε διάφορους τύπους στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που εξακριβώνουν ή δύνανται να εξακριβώσουν την ταυτότητά σας («Προσωπικά Στοιχεία») όπως εξηγείται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Πληροφορίες που μας παρέχετε:

Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες αγοράς της Hall & Partners. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό ερωτώμενου τον οποίο αναθέτουμε σε εσάς και τις απαντήσεις που παρέχετε κατά τη συμπλήρωση της έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να επιλέξετε να παρέχετε ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως Προσωπικά Δεδομένα για την κατάσταση της υγείας σας ή ιατρικές παθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη σεξουαλική ζωή, τις πολιτικές απόψεις, τη φυλετική/εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Όπου απαιτείται από τον νόμο, αποκτάμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε το περιεχόμενο που υποβάλλετε, μεταφορτώνετε ή μεταδίδετε όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, όπως φωτογραφίες και βίντεο.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα:

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας, τη λήψη δεδομένων για έλεγχο ταυτότητας και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια των ερευνών της Hall & Partners θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς σκοπούς που συμφωνήθηκαν με τους πελάτες μας. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι το «νόμιμο επιχειρηματικό συμφέρον».

Τα Προσωπικά Στοιχεία ή Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των ερευνών της Hall & Partners θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς σκοπούς που συμφωνήθηκαν με τους πελάτες μας, αλλά θα λάβουμε συγκατάθεση πριν από τη συλλογή και έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η «συγκατάθεση».

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων / δημιουργία προφίλ

Με βάση τις πληροφορίες που ενδεχομένως να δώσετε στην έρευνά μας, μπορεί να διεξάγουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ σχετικά με εσάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν θα οδηγήσει σε νομικά σημαντικές αποφάσεις σχετικά με εσάς και θα χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο έρευνας αγοράς. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι το «νόμιμο επιχειρηματικό συμφέρον».

 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς:

 • Το δικαίωμά σας στην πρόσβαση. Εάν μας το ζητήσετε, θα επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας και, αν ναι, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο αυτών των προσωπικών στοιχείων (μαζί με ορισμένες άλλες λεπτομέρειες). Εάν χρειάζεστε επιπλέον αντίγραφα, μπορεί να χρειαστεί να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος.

 

 • Το δικαίωμά σας στη διόρθωση. Εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαιούστε να τα διορθώσετε. Εάν έχουμε διαβιβάσει τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε για τη διόρθωση όπου είναι δυνατόν. Εάν μας το ζητήσετε, όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης σε ποιους διαβιβάσαμε τα προσωπικά στοιχεία σας, ώστε να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

 

 • Το δικαίωμά σας στη διαγραφή. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (κατά περίπτωση). Εάν διαβιβάσαμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε για τη διαγραφή όπου είναι δυνατόν. Εάν μας το ζητήσετε, όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης σε ποιους διαβιβάσαμε τα προσωπικά στοιχεία σας, ώστε να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

 

 • Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε ή να καταστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών των προσωπικών στοιχείων ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους. Αυτό δεν θα μας εμποδίσει, όμως, από να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα σας ενημερώσουμε πριν άρουμε τον οποιονδήποτε περιορισμό. Εάν διαβιβάσαμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, θα τους ενημερώσουμε για τον περιορισμό όπου είναι δυνατόν. Εάν μας το ζητήσετε, όπου είναι δυνατόν και νόμιμο να το πράξουμε, θα σας ενημερώσουμε επίσης σε ποιους διαβιβάσαμε τα προσωπικά στοιχεία σας, ώστε να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

 

 • Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων. Με ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκτήσετε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε παράσχει (σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή) και να τα χρησιμοποιήσετε ξανά κάπου αλλού ή να μας ζητήσετε να τα μεταφέρουμε σε τρίτο μέρος της επιλογής σας.

 

 • Το δικαίωμά σας στην υποβολή ένστασης. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και θα το πράξουμε εάν:
  • βασιζόμαστε στα δικά μας νόμιμα συμφέροντα ή σε αυτά τρίτων για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, εκτός και αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι συντρέχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία, ή
  • εκτελείται επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για άμεσο μάρκετινγκ.

 

 • Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην αποτελέσετε αντικείμενο απόφασης όταν αυτή βασίζεται στην αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, εάν έχει νομική επίπτωση ή παρομοίως σας επηρεάζει σημαντικά, εκτός και αν η εν λόγω δημιουργία προφίλ είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης.

 

 • Το δικαίωμά σας στην απόσυρση της συγκατάθεσης. Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας (ή στη ρητή συγκατάθεσή σας) ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 

 • Το δικαίωμά σας στην υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε πτυχή των πρακτικών μας περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό στην ιστοσελίδα του ICO στη διεύθυνση https://ico.org.uk/concerns/ ή καλώντας τη γραμμή βοήθειας 0303 123 1113.

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να εξετάσετε, να ενημερώσετε, να διορθώσετε και να διαγράψετε τυχόν Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε για εσάς ή να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα του υποκείμενου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), συμπληρώστε αυτή τη διαδικτυακή φόρμα. Η ομάδα προστασίας του απορρήτου θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε συγκεντρωτικά και μη αναγνωρίσιμα Προσωπικά Στοιχεία που δεν εξακριβώνουν την ταυτότητα κανενός προσώπου και μπορεί επίσης να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και την εφαρμογή των συμφωνιών μας.

 

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε δεδομένα προς επεξεργασία σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ, θα θέσουμε πρόσθετες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και νόμων περί προστασίας δεδομένων.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έχουμε δεσμευτεί να λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία των στοιχείων σας. Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων και τη διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των στοιχείων, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των στοιχείων που διατηρούμε στα αρχεία μας έναντι απώλειας, κακής χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης και καταστροφής.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για τον λόγο αυτό, δεν προσκαλούμε ποτέ εν γνώσει μας παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών να συμμετάσχουν σε ερευνητικές μελέτες χωρίς συγκατάθεση. Εάν είναι απαραίτητο και κατάλληλο, θα λάβουμε μέτρα για να αποκτήσουμε άδεια από τον υπεύθυνο ενήλικο. Εάν ένα παιδί μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, ζητάμε από έναν γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού να έρθει σε επαφή μαζί μας μέσω του infosec@hallandpartners.com εάν επιθυμεί να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων μας οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από το παιδί. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διαγράψουμε τέτοιου είδους πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σημειώστε ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Λάβετε υπόψη ότι διατηρούμε το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αποκάλυψης των πληροφοριών των χρηστών που συζητούνται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων) αν ζητηθούν από δικαστήρια ή/και διοικητικές υπηρεσίες και στον βαθμό που απαιτείται για να διερευνήσουμε υποψίες για απάτη, παρενόχληση ή άλλες παραβιάσεις της νομοθεσίας ή των Όρων χρήσης ή των πολιτικών του Ιστοτόπου μας.

 

COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στην Ανακοίνωση περί cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον Ιστότοπο και για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, αλλά και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποδοχής και απόρριψής τους.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλ. διεύθυνση privacy@hallandpartners.com

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας:
Kevin Ayres
Διεύθυνση email: DPO@hallandpartners.com

Διεύθυνση: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. Λονδίνο SE1 0SW

Υπόψιν: Απόρρητο προσωπικών δεδομένων - Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018.