מדיניות הפרטיות

מדיניות זו מסופקת על ידי Hall & Partners. כתובת רשומה:‎ .85 Strand, London. WC2R 0DW. אנו מאוד רציניים לגבי שמירת הפרטיות של כל מידע אישי שהוא שאנו אוספים ממך.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להגדיר עקרונות לגבי השימוש במידע האישי שיתכן שנקבל ממך במהלך השתתפותך בסקר Hall & Partners. השתתפותך בסקרים שלנו משמעה שנתונה לנו הסכמתך לשימוש זה, לפיכך נא לקרוא בעיון מדיניות פרטיות זו.

יתכן שנשנה את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. לפיכך, נא לבדוק אותה מדי פעם כדי לוודא שאת/ה מודע/ת לגירסה העדכנית ביותר שתחול בכל פעם שתיגש/י לאתר אינטרנט זה.

איסוף מידע אישי והשימוש בו

יתכן שנאסוף סוגי מידע שונים, כולל מידע שמזהה או יתכן שיזהה אותך כאדם ("מידע אישי") כפי שמפורט להלן.

מידע שתספק/י לנו:

יתכן שנאסוף נתונים אישיים בעת השתתפותך בסקר חקר שוק של Hall & Partners. מידע דנן כולל מספר זיהוי משיב ייחודי שנקצה לך, ואת התשובות שתספק/י בעת השלמת הסקר. בהקשר זה, באפשרותך לבחור לספק נתונים אישיים רגישים על עצמך, כגון נתונים אישיים שמגלים או חושפים מצב בריאותי או רפואי, העדפה מינית או חיי מין, דעות/השקפות פוליטיות, מוצא אתני/עדתי, אמונות דתיות ופילוסופיות וחברות באיגוד מקצועי. כשנדרש על פי חוק, אנו נשיג את הסכמתך המפורשת לעיבוד הנתונים האישיים הרגישים שלך. יתכן גם שנאסוף תוכן ששלחת, העלית או שידרת בעת שימוש בשירות, כגון תמונות וסרטונים.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי:

יתכן שנאסוף מידע מסוים שקשור למכשיר שלך, כגון כתובת ה-IP של המכשיר, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן על מנת למטב את חווייתך, נתונים למטרות אימות ואיכות.

כיצד נשתמש במידע שנאסף?

כל נתונים שהם שאנו אוספים במהלך הסקרים של Hall & Partners ישמשו רק למטרת המחקר שהוסכמה עם הלקוחות שלנו. בכפוף לאסדרת הגנת המידע הכללית (GDPR), הבסיס החוקי לעיבוד נתונים אלו הוא "עניין עסקי לגיטימי".

כל מידע אישי שהוא או נתונים אישיים רגישים שנאספו במהלך סקרים של Hall & Partners ישמשו רק למטרת המחקר שהוסכמה עם הלקוחות שלנו, אך אנו נשיג הסכמה טרם איסוף, וניתן לסרב לענות על שאלות אלו. בכפוף ל-GDPR, הבסיס החוקי לעיבוד נתונים אלו הוא "הסכמה"

אוטומציה של קבלת החלטות / יצירת פרופיל

בהתבסס על המידע שיתכן שתספק/י בסקר שלנו, אנו עשויים לבצע אוטומציית קבלת החלטות או יצירת פרופיל אודותיך. ברוב המקרים, זה לא יגרום לקבלת החלטות משמעותיות משפטית כלשהן אודותיך, וזה ישמש בהקשר של חקר שוק בלבד. בכפוף לאסדרת הגנת המידע הכללית (GDPR), הבסיס החוקי לעיבוד נתונים אלו הוא "עניין עסקי לגיטימי".

ניצול הזכויות שלך

יש לך את הזכויות הבאות בכל הנוגע למידע האישי שאנו שומרים אודותיך:

 • זכותך לגישה. אם תבקש/י מאיתנו, אנו נאשר אם אנו מעבדים את המידע האישי שלך, ואם כן, נספק לך עותק של המידע האישי דנן (ביחד עם פרטים מסוימים אחרים ). אם נדרשים לך עותקים נוספים, יתכן שנצטרך לגבות חיוב סביר.

 

 • זכותך לתיקון. אם המידע האישי שיש לנו אודותיך אינו מדויק או אינו שלם, עומדת לך זכות התיקון. אם שיתפנו אחרים במידע האישי שלך, אנו ניידע אותם על התיקון במידת האפשר. אם תבקש/י מאתנו, במידת האפשר ובמסגרת החוק, אנו נודיע לך עם מי שיתפנו את המידע האישי שלך, כדי שתהיה לך אפשרות לפנות אליהם ישירות.

 

 • זכותך למחיקה. באפשרותך לבקש מאתנו למחוק או להסיר את המידע האישי שלך תחת נסיבות מסוימות, כגון כשאין לנו יותר צורך בזה או אם ביטלת את הסכמתך (כשהדבר רלוונטי). אם שיתפנו אחרים במידע האישי שלך, אנו נודיע להם על המחיקה במידת האפשר. אם תבקש/י מאיתנו, במידת האפשר ובמסגרת החוק, אנו נודיע לך גם עם מי שיתפנו את המידע האישי שלך, כדי שתהיה לך אפשרות לפנות אליהם ישירות.

 

 • זכותך להגבלת עיבוד. באפשרותך לבקש מאתנו "לחסום" או לדכא את עיבוד המידע האישי שלך תחת נסיבות מסוימות, כגון בעת ערעור על דיוק המידע האישי דנן או כשאת/ה מתנגד/ת שנעבד אותו. עם זאת, הדבר לא ימנע מאתנו מלאחסן את המידע האישי שלך. אנו נודיע לך לפני שנסיר הגבלה כלשהי. אם שיתפנו אחרים במידע האישי שלך , אנו נודיע להם במידת האפשר על ההגבלה. אם תבקש/י מאיתנו, במידת האפשר ובמסגרת החוק, אנו נודיע לך גם עם מי שיתפנו את המידע האישי שלך, כדי שתהיה לך אפשרות לפנות אליהם ישירות.

 

 • זכותך לניידות נתונים. החל מ-25 מאי, 2018, יש לך את הזכות, תחת נסיבות מסוימות, לקבל מידע אישי שסיפקת לנו (בתבנית מובנית, שנעשה בה שימוש נפוץ וניתנת לקריאה על ידי מכונה), ולעשות בו שימוש חוזר במקום אחר, או לבקש מאתנו להעביר אותו לצד שלישי לפי בחירתך.

 

 • זכותך להתנגד. באפשרותך לבקש מאתנו להפסיק לעבד את המידע האישי שלך, ואנו נעשה כרצונך, אם אנו:
  • מסתמכים על האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של מישהו אחר לעבד את המידע האישי שלך, מלבד אם אנו יכולים להוכיח בסיס משפטי משכנע לעיבוד; או
  • מעבדים את המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.

 

 • הזכויות שלך בקשר לאוטומציית קבלת החלטות ויצירת פרופיל. יש לך את הזכות שלא להיות כפוף/כפופה להחלטה כשהיא מבוססת על עיבוד אוטומטי, כולל יצירת פרופיל, אם היא יוצרת השפעה משפטית או באופן דומה משפיעה עליך/עלייך באופן משמעותי, אלא אם יצירת פרופיל דנן נחוצה כדי להיכנס לחוזה בינך לבינינו או לבצעו.

 

 • זכותך לבטל את הסכמתך. אם אנו מסתמכים על הסכמתך (או הסכמתך המפורשת) בתור הבסיס המשפטי שלנו לעיבוד המידע האישי שלך, יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת.

 

 • זכותך להגיש תלונה לרשות המפקחת. אם יש לך דאגה לגבי הבט כלשהו של נוהלי הפרטיות שלנו, כולל האופן שבו טיפלנו במידע האישי שלך, באפשרותך לדווח על כך למשרד נציבות המידע (ICO) של הממלכה המאוחדת. באפשרותך לקבל פרטים על האופן שבו ניתן לעשות זאת באתר האינטרנט של ה-ICO בכתובת https://ico.org.uk/concerns/ או להתקשר לקו העזרה שלהם במספר ‎0303 123 1113.

אם ברצונך לגשת אל מידע אישי כלשהו שיש לנו אודותיך, לבדוק אותו, לעדכן אותו, לתקן אותו ולמחוק אותו, או לנצל כל זכות אחרת שיש לך בנושא נתונים תחת אסדרת הגנת המידע הכללית (GDPR) של האיחוד האירופאי, יש למלא טופס אינטרנט זה. צוות הפרטיות שלנו יבדוק את בקשתך וישיב לך בהקדם האפשרי.

לתשומת לבך, יתכן שעדיין נשתמש במידע אישי נצבר ושהוסר ממנו הזיהוי שאינו מזהה אף אדם, ויתכן גם שנשמור את המידע שלך ונשתמש במידת הצורך כדי לציית למחויבויות המשפטיות שלנו, לפתור מחלוקות, ולאכוף את ההסכמים שלנו.

היכן אנו מאחסנים את המידע

יתכן שהנתונים שאנו אוספים ממך עשויים להיות מועברים ליעד שמחוץ לאזור הכלכלי האירופאי ("EEA"), ולהיות מאוחסנים או מעובדים שם יתכן גם שהוא יעובד על ידי אנשי צוות שפועלים מחוץ ל-EEA, ועובדים עבורנו או עבור אחד מהספקים שלנו. אם נעביר נתונים לעיבוד במדינה שמחוץ ל-EEA, אנו נחיל אמצעי בטיחות נוספים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך בהתבסס על סעיפי הסכם סטנדרטיים וחוקי הגנה על נתונים.

אבטחה

אנו מחויבים לנקוט בצעדים סבירים כדי לוודא את אבטחת המידע שלך. כדי למנוע גישה לא מורשית, לתחזק דיוק של הנתונים, ולוודא שימוש הולם במידע, אנו משתמשים באמצעי אבטחה טכניים, ארגוניים ומנהליים הולמים כדי להגן על כל מידע שהוא שאנו שומרים ברשומות שלנו מפני אובדן, שימוש לא הולם, וגישה לא מורשית, חשיפה, שינוי והשמדה.

פרטיות של ילדים

השמירה על הפרטיות של הצעירים, קרי ילדים מתחת לגיל 16, חשובה במיוחד. מסיבה זו, אנו לעולם לא נזמין ביודעין ילדים מתחת לגיל 16 להשתתף במחקרים ללא הסכמה. אם זה נחוץ והולם, אנו ננקוט באמצעים לקבלת רשות מהמבוגר האחראי. אם ילד סיפק לנו מידע אישי, אנו נבקש שההורה או האפוטרופוס יפנו אלינו בדוא"ל infosec@hallandpartners.com אם ברצונם שהמידע שנשלח על ידי הילד יימחק מבסיס הנתונים שלנו. אנו ננקוט בכל המאמצים הסבירים כדי למחוק מידע דנן מבסיס הנתונים שלנו.

אזהרת אמצעי בטיחות פרטיות

לתשומת לבך, אף שידור נתונים באינטרנט הוא 100% בטוח. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע שאת/ה משדר/ת באמצעות השירותים המקוונים שלנו. לתשומת לבך, אנו שומרים את הזכות לגישה ו/או לחשוף את מידע המשתמש שנידון בזאת (כולל מידע אישי), כפי שנידרש על ידי בתי משפט ו/או סוכנויות מנהליות, ובמידה הנדרשת לאפשר לנו לחקור חשד להונאה, הטרדה או הפרות אחרות של החוק, או של תנאי השימוש באתר שלנו או של מדיניויות.

עוגיות ופעילויות מעקב אחרות

נא לעיין בהודעת קובצי עוגיה שלנו למידע נוסף על סוג העוגיות וטכנולוגיות המעקב שמשמשות אותנו באתר אינטרנט זהומדוע, וכיצד ניתן לקבל או לדחות אותן.

מידע נוסף

למידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו, נא לפנות אל privacy@hallandpartners.com

מנהל השמירה על נתונים שלנו:
קווין איירס (Kevin Ayres‏)
כתובת דוא"ל: DPO@hallandpartners.com

כתובת: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW

לכבוד: Privacy - DPO (פרטיות - מנהל הגנה על נתונים)

מסמך זה עודכן לאחרונה ב-25 במאי, 2018.