Fortrolighedspolitik

Denne politik leveres af Hall & Partners. Registreret adresse: 85 Strand, London. WC2R 0DW. Storbritannien. Vi tager fortroligheden af alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig, meget alvorligt.

Formålet med denne fortrolighedspolitik er at fremsætte de principper, der styrer vores brug af de personoplysninger, som vi får om dig, når du deltager i en undersøgelse fra Hall & Partners. Ved at deltage i vores undersøgelser accepterer du denne brug, så vi beder dig om at læse denne fortrolighedspolitik grundigt.

Vi kan ændre vores fortrolighedspolitik fra tid til anden. Vi beder dig derfor om at kontrollere den ind i mellem for at sikre, at du er bekendt med den nyeste version, der gælder hver gang du tilgår dette websted.

 

INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan indsamle forskellige slags oplysninger, herunder oplysninger, der identificerer eller kan identificere dig som person (”personoplysninger”) som forklaret i flere detaljer nedenfor.

Oplysninger, som du giver os:

Vi kan indsamle persondata, når du deltager i en markedsanalyseundersøgelse fra Hall & Partners. Sådanne oplysninger omfatter et unikt respondentidentifikationsnummer, som vi tildeler dig og de svar du giver, når du udfylder undersøgelsen. I denne sammenhæng kan du vælge at give følsomme persondata om dig, såsom persondata, der videregiver eller offentliggør sundheds- og sygdomstilstande, seksuel orientering eller sexliv, politiske meninger/synspunkter, race/etnisk oprindelse, religion og filosofisk overbevisning samt fagforeningsmedlemskab. Når påkrævet ved lov, beder vi om dit udtrykkelige samtykke til at behandle dine følsomme persondata. Vi kan også indsamle indhold, som du giver, uploader eller overfører, når du bruger servicen, såsom fotos og videoer.

Oplysninger, som vi indsamler automatisk:

Vi kan indsamle visse oplysninger relateret til din enhed, såsom din enheds IP-adresse, operativsystem og browsertype med henblik på at optimere din oplevelse, data til autentificering og kvalitetsformål.

Hvordan anvender vi de indsamlede oplysninger?

Alle data, som vi indsamler i løbet af undersøgelser fra Hall & Partners anvendes udelukkende til analyseformål, som aftalt med vores klienter. I henhold til GDPR er det juridiske grundlag for behandling af disse data ”legitim forretningsinteresse”.

Alle personoplysninger eller følsomme persondata indsamlet i løbet af undersøgelser fra Hall & Partners anvendes udelukkende til analyseformål, som aftalt med vores klienter, men vi beder om samtykke før indsamlingen, og disse spørgsmål kan afvises. I henhold til GDPR er det juridiske grundlag for behandling af disse data ”samtykke”.

Automatisk beslutningstagning/profilering

Baseret på de oplysninger som du kan give i vores undersøgelse, kan vi udføre automatisk beslutningstagning eller profilering om dig. I de fleste tilfælde vil det ikke medføre, at nogen juridisk vigtige beslutninger træffes om dig, og de bliver udelukkende anvendt i et markedsanalysesammenhæng. I henhold til GDPR er det juridiske grundlag for behandling af disse data ”legitim forretningsinteresse”.

 

UDØV DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger vi har om dig:

 • Din ret til adgang. Hvis du spørger os, vil vi bekræfte om vi behandler dine personoplysninger, og i så fald give dig en kopi af de personoplysninger (sammen med visse andre oplysninger). Hvis du kræver yderligere kopier, kan vi være nødsaget at opkræve et rimeligt gebyr.

 

 • Din ret til rettelse. Hvis de personoplysninger, som vi har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet. Hvis vi deler dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om rettelsen hvor muligt. Hvis du spørger os, vil vi, hvor muligt og lovligt at gøre det, også fortælle dig, hvem vi har delt dine personoplysninger med, så du kan kontakte dem direkte.

 

 • Din ret til sletning. Du kan bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger i visse tilfælde, såsom hvor vi ikke længere har behov for dem, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage (hvor relevant). Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om sletningen hvor muligt. Hvis du spørger os, vil vi, hvor det er muligt og lovligt at gøre det, også fortælle dig, hvem vi har delt dine personoplysninger med, så du kan kontakte dem direkte.

 

 • Din ret til at begrænse behandling. Du kan bede os om at ”blokere” eller udelade behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde, såsom hvor du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, eller du gør indsigelser mod at vi behandler dem. Det holder os dog ikke fra at gemme dine personoplysninger. Vi underretter dig, før vi løfter nogen begrænsning. Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om begrænsningen, hvor det er muligt for os at gøre det. Hvis du spørger os, vil vi, hvor det er muligt og lovligt at gøre det, også fortælle dig, hvem vi har delt dine personoplysninger med, så du kan kontakte dem direkte.

 

 • Din ret til dataportabilitet. Fra og med den 25. maj 2018 har du ret til, i visse tilfælde, at få personoplysninger, som du har givet os (i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format) og at genbruge dem et andet sted eller at bede os om at overføre dem til en tredjepart af eget valg.

 

 • Din ret til at gøre indsigelser. Du kan bede os om at stoppe med at behandle dine personoplysninger, og det vil vi gøre, hvis vi:
  • er afhængige af vores egen eller andres legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, undtagen hvis vi kan dokumentere overbevisende juridiske årsager for behandlingen.
  • behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Dine rettigheder i forhold til automatisk beslutningstagning og profilering. Du har ret til ikke at være omfattet af en beslutning, når den er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, hvis det producerer en juridisk effekt eller ligeledes væsentligt påvirker dig, medmindre sådan profilering er nødvendig for at indgå i, eller udførslen af, en kontrakt mellem dig og os.

 

 • Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis vi beror på dit samtykke (eller udtrykkelige samtykke) som vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger, har du ret til at til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

 

 • Din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne. Hvis du har et problem med noget aspekt af vores fortrolighedspraksis, herunder måden vi har håndteret dine personoplysninger på, kan du indberette det til UK Information Commissioner’s Office (ICO). Du kan finde oplysninger om, hvordan det gøres på ICO websted på https://ico.org.uk/concerns/ eller ved at ringe til deres rådgivningstelefon på 0303 123 1113.

Hvis du vil have adgang til, gennemse, opdatere, rette og slette nogle personoplysninger, som vi har om dig, eller udøve nogle andre datarettigheder, som du har under EU:s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), skal du udfylde denne Webformular. Vores fortrolighedshold vil gennemgå din anmodning og svare dig hurtigst muligt.

Bemærk, at vi stadig kan anvende samlede og afidentificerede personoplysninger, som ikke identificerer nogen person, og vi kan også beholde og bruge dine oplysninger efter behov til at opfylde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

 

HVOR VI LAGRER DATA

De data, som vi indsamler fra dig kan overføres til, lagres på og behandles på en destination uden for EØS. De kan også behandles af medarbejdere, der arbejder uden for EØS, som arbejder for os eller for en af vores leverandører. Hvis vi overfører data til behandling i et land uden for EØS, vil vi iværksætte yderligere sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine persondata baseret på standard kontraktmæssige klausuler og databeskyttelseslove.

 

SIKKERHED

Vi er forpligtet til at tage rimelige skridt til at sikre dine oplysningers sikkerhed. For at forebygge uautoriseret adgang, opretholde datanøjagtighed og sikre passende brug af oplysninger bruger vi passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte alle oplysninger vi har i vores arkiv mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og sletning.

 

BØRNS FORTROLIGHED

At beskytte de unges fortrolighed, dvs. børn under 16 år, er særlig vigtigt. Derfor inviterer vi aldrig bevidst børn under 16 år til at deltage i analyseundersøgelser uden samtykke. Hvis det er nødvendigt og relevant, vil vi tage foranstaltninger til at få tilladelse af den ansvarlige voksne. Hvis et barn har givet os personoplysninger, beder vi en forælder eller værge om at kontakte os på infosec@hallandpartners.com, hvis de ønsker, at de oplysninger, som barnet har givet, slettes fra vores database. Vi vil gøre os alle rimelige bestræbelser på at slette disse oplysninger fra vores database.

 

SIKKERHEDSADVARSEL OM FORTROLIGHED

Bemærk at ingen dataoverførsel over internettet er 100 % sikker. Derfor kan vi ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, som du overfører via vores onlineservices. Bemærk at vi forbeholder retten til at få adgang til/eller videregive de brugeroplysninger, der er drøftet heri (herunder personoplysninger) som påkrævet af domstolene og/eller administrative myndigheder og i det omfang, det er nødvendigt for at lade os undersøge mistanke om svig, chikane eller andre overtrædelser af love eller vores steds brugsbetingelser eller -politikker.

 

COOKIES OG ANDRE SPORINGSAKTIVITETER

Læs vores Cookiemeddelelse for yderligere oplysninger om den type cookies og sporingsteknologier, som vi bruger på dette websted og hvorfor, samt hvordan man accepterer og afviser dem.

 

FLERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger om vores fortrolighedspolitik kontakt privacy@hallandpartners.com

Vores databeskyttelsesrådgiver
Kevin Ayres
E-mailadresse: DPO@hallandpartners.com

Postadresse: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW

Attention: Privacy - DPO

Dette dokument blev sidst opdateret den 25. maj 2018.