Adatvédelmi irányelv

Jelen adatvédelmi irányelv kiadója a Hall & Partners. Bejegyzett cím: London, Strand 85.  WC2R 0DW. Nagyon komolyan vesszük az öntől begyűjtött személyes adatok védelmét.

A jelen adatvédelmi irányelv célja meghatározni azon irányelveket, amelyek az öntől begyűjtött személyes adatok általunk történő felhasználására vonatkoznak. Ezeket az adatokat ön a Hall & Partners felméréseinek kitöltésekor adja meg. A felméréseken való részvétellel ön elfogadja ezt, ezért arra kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen adatvédelmi irányelvet.

Időről időre módosíthatjuk adatvédelmi irányelveinket. Éppen ezért arra kérjük, hogy alkalmanként tekintse meg ezeket, hogy biztosan tudatában legyen a legújabb verzió tartalmának, amely a weboldal használatakor érvényben van.

 

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

Többféle információt gyűjtünk, olyan adatokat is, amelyek alapján ön, mint egyén beazonosítható lesz („Személyes adatok”) - ezeket az alábbiakban részletezzük.

Az ön által számunkra megadott információk:

Összegyűjthetjük személyes adatait, amikor a Hall & Partners piackutatási felmérésében vesz részt. Az ilyen információ tartalmaz egy az ön számára kijelölt, egyedi válaszadói azonosítószámot, és a felmérés kitöltésekor adott válaszaihoz is ez a szám tartozik. Ebben a kontextusban ön dönthet úgy, hogy megadja érzékeny személyes adatait, amelyek felfedik az egészségi vagy egészségügyi adatokat, a szexuális irányultságra vagy életmódra, politikai nézetekre/véleményre, faji/etnikai származásra, vallási és filozófiai nézetekre és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat. Ahol a törvény előírja, kifejezett hozzájárulását kérjük az érzékeny személyes adatok feldolgozásához. Emellett összegyűjthetjük az ön által, a Szolgáltatási használata közben elküldött, feltöltött vagy átküldött tartalmakat, pl. fényképeket és videókat.

Automatikusan összegyűjtött információk:

Összegyűjthetjük az eszközével kapcsolatos információkat, pl. az eszköz IP-címét, az operációs rendszer és a böngésző típusát az élmény optimalizálásához, illetve adatokat hitelesítési és minőségi célokból.

Hogyan használjuk az összegyűjtött információkat?

A Hall & Partners felmérésein keresztül gyűjtött adatokat kizárólag a klienseinkkel egyeztetett kutatási célokra használjuk. Az Általános adatvédelmi irányelvek (GDPR) értelmében az adatfeldolgozások jogi alapja a ’törvényes üzleti érdekek’.

A Hall & Partners felmérésein keresztül gyűjtött személyes információkat vagy érzékeny személyes adatokat kizárólag a klienseinkkel egyeztetett kutatási célokra használjuk, de az összegyűjtés előtt kérjük jóváhagyásukat, így ezek a kérések elutasíthatók. Az Általános adatvédelmi irányelvek (GDPR) értelmében az adatfeldolgozások jogi alapja a ’jóváhagyás’.

Automatizált döntéshozás / profilalkotás

A felmérések során megadott információk alapján önnel kapcsolatos automatizált döntéshozást és profilalkotást végezhetünk el. A legtöbb esetben ezek nem vezetnek jogilag jelentős döntésekhez önre vonatkozóan, és főként csak piackutatási célokra lesznek felhasználva. Az Általános adatvédelmi irányelvek (GDPR) értelmében az adatfeldolgozások jogi alapja a ’törvényes üzleti érdekek’.

 

A SZEMÉLYES JOGOK GYAKORLÁSA

Önnek a következő jogai vannak az általunk önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban.

 • A hozzáférés joga. Ha megkérdez minket, megerősítjük, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait, és ha igen, biztosítunk önnek egy példányt az általunk tárolt személyes adatairól (más további adatokkal együtt). Amennyiben további másolatokra van szüksége, ennek megfelelően ésszerű díjazást kérhetünk azokért.

 

 • A helyesbítés joga. Ha az önről tárolt személyes adatok nem pontosak vagy nem teljesek, joga van kérni azok helyesbítését. Ha más felekkel is megosztottuk személyes adatait, ha lehetséges, tudatjuk velük a helyesbített adatokat. Ha megkér minket, és ha az lehetséges és törvényes, közölni fogjuk önnel, hogy kivel osztottuk meg személyes adatait, így közvetlen kapcsolatba léphet velük.

 

 • A törlés joga. Bizonyos körülmények között jogában áll kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, pl. ha már nincs szükség azokra, vagy ha szeretné visszavonni jóváhagyását (ahol vonatkozik). Ha más felekkel is megosztottuk személyes adatait, ha lehetséges, tudatjuk velük az adatok törlését. Ha megkér minket, és ha az lehetséges és törvényes, közölni fogjuk önnel, hogy kivel osztottuk meg személyes adatait, így közvetlen kapcsolatba léphet velük.

 

 • A feldolgozás korlátozásának joga. Bizonyos körülmények között kérheti tőlünk, hogy ’blokkoljuk’ vagy szüntessük meg a személyes adatai feldolgozását, például ha kétségbe vonja a megadott személyes adatok pontosságát vagy tiltakozik azok feldolgozása ellen. Viszont ettől függetlenül továbbra is tárolni fogjuk személyes adatait. Közöljük önnel, ha feloldunk valamilyen korlátozást. Ha más felekkel is megosztottuk személyes adatait, tudatni fogjuk velük az adatok felhasználásának korlátozását, ahol lehetséges. Ha megkér minket, és ha az lehetséges és törvényes, közölni fogjuk önnel, hogy kivel osztottuk meg személyes adatait, így közvetlen kapcsolatba léphet velük.

 

 • Adatok átvitelének joga. május 25. naptól hatályba lépve önnek joga van - bizonyos körülmények között - lekérni a számunkra megadott személyes adatait (strukturált, általánosan használt, és géppel olvasható formátumban) és felhasználni azokat máshol, vagy kérheti tőlünk, hogy továbbítsuk adatait az ön által választott harmadik félnek.

 

 • A tiltakozás joga. Megkérhet minket, hogy fejezzük be személyes adatai feldolgozását, amit mi megteszünk, ha:
  • saját vagy valamely másik fél jogos érdekeire támaszkodunk az ön személyes adatainak feldolgozásához, kivéve, ha tudjuk demonstrálni a kényszerítő jogi alapokat a feldolgozáshoz; vagy
  • személyes adatait közvetlen marketingcélból dolgozzuk fel.

 

 • Az automatizált döntéshozással és profilalkotással kapcsolatos jogai. Joga van visszautasítani egy döntést, ha az automatikus feldolgozáson alapszik, ide értve a profilalkotást, ha annak jogi vagy hasonlóan jelentős hatásai vannak önre nézve, kivéve ha az adott profilalkotás szükséges az ön és a közöttünk kötendő szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez.

 

 • A jóváhagyás visszavonásának joga. Ha jóváhagyására (vagy kifejezett jóváhagyására) támaszkodunk jogi alapként a személyes információi feldolgozásához, önnek jogában áll bármikor visszavonni jóváhagyását.

 

 • Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál. Amennyiben aggálya merül fel adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban - ide értve a módot, ahogy a személyes adatai kezeltük,- jelentheti azt az Egyesült Királyságbeli Információbiztosi Irodában (ICO). Az ezzel kapcsolatos részleteket az ICO weboldalán érheti el: https://ico.org.uk/concerns/ vagy hívja telefonszámukat: 0303 123 1113.

Amennyiben szeretne hozzáférni az általunk tárolt személyes adataihoz, szeretné áttekinteni, frissíteni, helyesbíteni vagy törölni azokat, illetve szeretne EU Általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) biztosított bármely más jogával élni, töltse ki a webes űrlapot.  Adatvédelmi csapatunk megvizsgálja kérését, és a lehető leggyorsabban válaszol.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezeken túl felhasználhatunk olyan összesített vagy azonosításra nem alkalmas személyes adatokat is, amelyekkel nem lehet az ön személyazonosságát beazonosítani, és a szükséges mértékben visszatarthatjuk vagy felhasználhatjuk az ön adatait ahhoz, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, megoldjuk a felmerülő vitákat és érvényesítsük megállapodásainkat.

 

HOL TÁROLJUK AZ ADATOKAT?

Az öntől összegyűjtött adatokat átküldhetjük az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli célterületre, ahol tárolhatjuk és feldolgozhatjuk azokat. Az adatfeldolgozást az EGT-n kívül dolgozó munkavállalóink, vagy partnereink munkavállalói végzik. Ha az adatokat továbbítjuk az EGT-n kívüli célterületen történő felhasználás céljából, a standard szerződéses záradékokon és adatvédelmi törvényeken alapuló, további biztonsági intézkedéseket fogunk tenni személyes adatai védelme érdekében .

 

BIZTONSÁG

Kötelességünknek tekintünk minden ésszerű lépést megtenni adatai biztonságának garantálásához. A jogosulatlan hozzáférés megelőzése, az adatok pontosságának fenntartása és az információk megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében megtesszük a megfelelő technikai, szervezeti és adminisztratív biztonsági lépéseket a nyilvántartásainkban tárolt adatok védelméhez azok elvesztése, helytelen felhasználása, jogosulatlan hozzáférése, nyilvánosságra hozása, módosítása vagy megsemmisítése ellen.

 

GYEREKEK ADATAINAK VÉDELME

A fiatalkorúak, azaz a 16 éven aluli gyerekek adatainak védelme kifejezetten fontos számunkra. Ezért tudatosan soha nem invitálunk 16 éven aluliakat a felméréseinkben való részvételre jóváhagyás nélkül.  Amennyiben szükséges és megvalósítható, megtesszük a megfelelő lépéseket az engedély beszerzéséhez a gondviselőtől. Ha egy gyerek megadja nekünk személyes adatait, kérni fogjuk, hogy a gyermek szülője vagy gondviselője lépjen kapcsolatba velünk a infosec@hallandpartners.com oldalon, ha szeretné töröltetni adatbázisunkból a gyerek által megadott információkat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk az ilyen információk adatbázisunkból történő törlésének elvégzéséhez.

 

SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ ELŐVIGYÁZATOSSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten történő adattovábbítás nem 100 %-osan biztonságos. Emiatt nem tudjuk garantálni az információk biztonságát, amelyet online szolgáltatásainkon keresztül küld el. Felhívjuk figyelmét, hogy fenntartjuk a jogot az itt megbeszélt felhasználói információk (ide értve a személyes adatokat is) hozzáférésére és/vagy nyilvánosságra hozására, ha arra a bíróság és/vagy közigazgatási szerv kötelez minket, olyan mértékben, amely lehetővé teszi a gyanított csalás, zaklatás vagy más törvények, oldalunk Felhasználási feltételeinek vagy irányelveink megszegésének kivizsgálásához szükséges.

 

SÜTIK ÉS EGYÉB NYOMON KÖVETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Kérjük, tekintse meg a Sütik kezelésével kapcsolatos irányelveinket a Weboldalunkon használt, különböző típusú sütikre és követési technológiákra vonatkozó további információért, és itt tudhatja meg, hogyan fogadhatja el vagy utasíthatja el azokat.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Adatvédelmi irányelveinkre vonatkozó további információkért lépjen kapcsolatba velünk: privacy@hallandpartners.com

Adatvédelmi tisztviselőnk:
Kevin Ayres
E-mail cím: DPO@hallandpartners.com

Cím: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Figyelem: Adatvédelem - DPO

Jelen dokumentum legutóbbi frissítése: 2018. május 25.