Politica de confidențialitate

Această politică este furnizată de Hall & Partners. Sediul social: 85 Strand, London.  WC2R 0DW. Tratăm foarte serios confidențialitatea oricăror informații cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră.

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a stabili principiile care guvernează utilizarea informațiilor cu caracter personal pe care le putem obține despre dumneavoastră atunci când participați la un sondaj Hall & Partners. Participând la sondajele noastre, sunteți de acord cu această utilizare. Prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate.

Putem modifica periodic politica de confidențialitate. Prin urmare, vă rugăm să o consultați ocazional, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune, care se va aplica de fiecare dată când accesați acest site.

 

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta diverse tipuri de informații, inclusiv informații care vă identifică sau vă pot identifica („Informații cu caracter personal”), așa cum este explicat mai detaliat mai jos.

Informațiile pe care ni le furnizați:

Putem colecta date cu caracter personal când participați la un sondaj de cercetare de piață de la Hall & Partners. Aceste informații includ un număr de identificare unic al respondentului, pe care vi-l alocăm, și răspunsurile pe care le furnizați prin completarea sondajului. În acest context, puteți alege să furnizați date cu caracter personal sensibile despre dumneavoastră, cum ar fi date cu caracter personal care dezvăluie afecțiuni de sănătate și medicale, orientarea sexuală sau viața sexuală, opiniile politice, rasa/originea etnică, credințele religioase și filosofice și apartenența la sindicate. Atunci când acest lucru este impus de lege, obținem consimțământul dumneavoastră explicit pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sensibile. De asemenea, este posibil să colectăm conținut pe care îl trimiteți, încărcați sau transmiteți atunci când utilizați Serviciul, cum ar fi fotografii și videoclipuri.

Informații pe care le colectăm automat:

Este posibil să colectăm anumite informații referitoare la dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi adresa IP a dispozitivului, sistemul de operare și tipul de browser în scopul optimizării experienței dumneavoastră, date pentru autentificare și în scopuri de calitate.

Cum folosim informațiile colectate?

Orice date pe care le colectăm în timpul sondajelor Hall & Partners vor fi utilizate exclusiv în scopul de cercetare convenit cu clienții noștri. Conform RGPD, baza legală pentru prelucrarea acestor date este „interesul legitim de afaceri”.

Orice informații cu caracter personal sau date cu caracter personal sensibile colectate în timpul sondajelor Hall & Partners vor fi utilizate exclusiv pentru scopurile de cercetare convenite cu clienții noștri, dar vom obține acordul înainte de a le colecta și aceste întrebări pot fi refuzate. În temeiul RGPD, baza legală pentru prelucrarea acestor date este „consimțământul”.

Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri

Pe baza informațiilor pe care le puteți furniza în sondajul nostru, putem lua decizii în mod automatizat sau crea un profil al dumneavoastră. În majoritatea cazurilor, acest lucru nu va duce la luarea unor decizii semnificative din punct de vedere juridic în legătură cu dumneavoastră și acestea vor fi utilizate numai în contextul cercetării de piață. Conform RGPD, baza legală pentru prelucrarea acestor date este „interesul legitim de afaceri”.

 

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Aveți următoarele drepturi cu privire la informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră:

 • Dreptul dumneavoastră de acces. Dacă ne întrebați, vom confirma dacă prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a acestor informații cu caracter personal (împreună cu anumite alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, poate fi necesar să percepem o taxă rezonabilă.

 

 • Dreptul dumneavoastră la rectificare. Dacă informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați rectificarea lor. Dacă am trimis informațiile dumneavoastră cu caracter personal terților, îi vom informa despre rectificare dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și la cine am trimis informațiile dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să îi puteți contacta direct.

 

 • Dreptul la ștergerea datelor. Ne puteți solicita să ștergem sau să eliminăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care nu mai avem nevoie de acestea sau dacă vă retrageți acordul (dacă este cazul). Dacă am trimis informațiile dumneavoastră cu caracter personal terților, îi vom informa despre ștergerea datelor dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cui am comunicat informațiile dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să puteți contacta direct persoanele respective.

 

 • Dreptul dumneavoastră de a restricționa prelucrarea. Ne puteți solicita să „blocăm” sau să oprim prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați acuratețea acelor informații cu caracter personal sau dacă aveți obiecții ca noi să le prelucrăm. Totuși, acest lucru nu ne va împiedica să stocăm informațiile cu caracter personal. Vă vom comunica înainte de a ridica orice restricție. Dacă am trimis informațiile dumneavoastră cu caracter personal terților, îi vom informa despre restricție dacă este posibil să facem acest lucru. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cui am comunicat informațiile dumneavoastră cu caracter personal, astfel încât să puteți contacta direct persoanele respective.

 

 • Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor. Începând cu data de 25 mai 2018, aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat (într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de către computer) și de a le reutiliza în altă parte sau de a ne solicita să le transferăm unui terț la alegere.

 

 • Dreptul dumneavoastră de opoziție. Ne puteți solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal și ne vom conforma dacă:
  • ne bazăm pe propriile noastre interese legitime sau interesele legitime ale altor persoane pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri juridice convingătoare pentru prelucrare; sau
  • prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct.

 

 • Drepturile dumneavoastră în legătură cu procesul decizional automatizat și crearea de profiluri. Aveți dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care aceasta produce un efect juridic sau vă afectează semnificativ în mod similar, cu excepția cazului în care această creare de profiluri este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi.

 

 • Dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul. Dacă ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră (sau consimțământul dumneavoastră explicit) ca bază legală pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

 

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveți o preocupare cu privire la orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care am tratat informațiile dumneavoastră cu caracter personal, puteți să o raportați la biroul comisarului pentru informații (ICO) din Regatul Unit. Puteți găsi detalii despre cum să faceți acest lucru pe site-ul ICO, la https://ico.org.uk/concerns/, sau sunând la numărul de asistență 0303 123 1113.

Dacă doriți să accesați, să revizuiți, să actualizați, să rectificați și să ștergeți orice informații cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sau să exercitați orice alt drept în calitate de persoană vizată, de care beneficiați în baza Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) al UE, completați acest Formular online.  Echipa noastră de confidențialitate vă va examina solicitarea și vă va răspunde cât mai curând posibil.

Rețineți că putem utiliza în continuare informații cu caracter personal agregate și anonimizate, care nu identifică nicio persoană și, de asemenea, putem păstra și utiliza informațiile dumneavoastră după cum este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale, pentru a rezolva disputele și a ne asigura că acordurile noastre sunt respectate.

 

UNDE STOCĂM DATELE

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi transferate, stocate și prelucrate la o destinație din afara Spațiului Economic European („SEE”). Acestea pot fi prelucrate și de personalul care operează în afara SEE și care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noștri. Dacă transferăm date pentru prelucrare într-o țară din afara SEE, vom introduce măsuri de protecție suplimentare, pentru a vă proteja datele cu caracter personal, bazate pe clauzele contractuale standard și legile privind protecția datelor.

 

SECURITATE

Ne-am angajat să luăm măsuri rezonabile pentru a garanta securitatea informațiilor dumneavoastră. Pentru a preveni accesul neautorizat, a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea adecvată a informațiilor, folosim măsurile de securitate tehnice, organizatorice și administrative adecvate pentru a proteja orice informație pe care o deținem în evidențele noastre împotriva pierderii, a utilizării incorecte și a accesului, dezvăluirii, modificării și distrugerii neautorizate.

 

CONFIDENȚIALITATEA COPIILOR

Protecția vieții private a tinerilor, adică a copiilor cu vârsta sub 16 ani, este deosebit de importantă. Din acest motiv, nu invităm cu bună știință copii cu vârsta sub 16 ani să participe la studii de cercetare fără consimțământ.  Dacă este necesar și potrivit, vom lua măsuri pentru a obține permisiunea adultului responsabil. Dacă un copil ne-a furnizat informații cu caracter personal, solicităm să fim contactați de un părinte sau tutore al copilului la infosec@hallandpartners.com dacă acesta dorește ca informațiile trimise de copil să fie șterse din baza noastră de date. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a șterge aceste informații din baza noastră de date.

 

AVERTISMENT REFERITOR LA CONFIDENȚIALITATE

Rețineți că nicio transmisie de date prin internet nu este 100% sigură. În consecință, nu putem garanta securitatea informațiilor transmise prin intermediul serviciilor online. Reține că ne rezervăm dreptul de a accesa și/sau a dezvălui informațiile utilizatorului discutate aici (inclusiv informațiile cu caracter personal) conform dispozițiilor instanțelor și/sau agențiilor administrative și în măsura necesară pentru a putea să investigăm suspiciunea de fraudă, hărțuire sau alte încălcări ale legii sau ale condițiilor de utilizare sau politicilor site-ului nostru.

 

MODULE COOKIE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE URMĂRIRE

Consultați Notificarea privind modulele cookie pentru mai multe informații despre tipurile de module cookie și tehnologiile de urmărire pe care le folosim pe acest site și de ce le folosim, precum și cum să le acceptați sau să le refuzați.

 

MAI MULTE INFORMAȚII

Pentru informații suplimentare despre politica de confidențialitate, vă rugăm să contactați privacy@hallandpartners.com

Responsabilul cu protecția datelor:
Kevin Ayres
E-mail: DPO@hallandpartners.com

Adresa: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street.  London SE1 0SW

Atenție: Confidențialitate – DPO

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 25 mai 2018.