Tietosuojakäytäntö

Tämän tietosuojakäytännön tarjoaa Hall & Partners. Rekisteröity toimipaikka: 85 Strand, Lontoo. WC2R 0DW, Yhdistynyt kuningaskunta. Suhtaudumme keräämiemme henkilötietojen yksityisyyteen erittäin vakavasti.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on määritellä ne periaatteet, jotka koskevat sellaisten henkilötietojen käyttöä, joita voimme saada sinusta osallistuessasi Hall & Partnersin tutkimukseen. Osallistumalla kyselyihimme hyväksyt tämän käytön, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön huolellisesti.

Voimme aika ajoin muuttaa tietosuojakäytäntöämme. Pyydämmekin sinua tarkastamaan sen silloin tällöin, jotta olet aina tietoinen sen viimeisimmästä versiosta käyttäessäsi tätä verkkosivustoa.

 

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄYTTÖ

Voimme kerätä erityyppisiä tietoja, mukaan lukien tietoja, joista sinut tunnistetaan tai saatetaan tunnistaa henkilönä (”henkilötiedot”), kuten jäljempänä tarkemmin selitetään.

Meille antamasi tiedot:

Voimme kerätä henkilötietojasi, kun osallistut Hall & Partnersin markkinatutkimuskyselyyn. Tällaisia tietoja ovat sinulle antamamme yksilöllinen vastaajan tunnistenumero ja vastaukset, joita annat vastatessasi kyselyyn. Tässä yhteydessä voit myös päättää antaa arkaluonteisia henkilötietoja itsestäsi, kuten henkilötietoja, jotka paljastavat tai tuovat esiin sairauksia ja terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen tai seksuaalielämän, poliittiset mielipiteet/näkemykset, rodun / etnisen alkuperän, uskonnolliset ja filosofiset vakaumukset ja ammattiliiton jäsenyyden. Mikäli laki sitä vaatii, hankimme arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn nimenomaisen suostumuksesi. Voimme myös kerätä sisältöä, kuten valokuvia ja videoita, jota lähetät, lataat tai välität käyttäessäsi palvelua.

Automaattisesti keräämämme tiedot:

Voimme kerätä tiettyjä laitteeseen liittyviä tietoja, kuten laitteen IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän ja selaintyypin voidaksemme optimoida käyttökokemuksesi, todentaa tietoja ja laatutarkoituksia varten.

Miten käytämme kerättyjä tietoja?

Tietoja, joita kerätään Hall & Partnersin kyselyjen aikana, käytetään ainoastaan asiakkaidemme kanssa sovittuihin tutkimustarkoituksiin. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tälle tietojen käsittelylle on "liiketoimintaan liittyvä oikeutettu etu".

Hall & Partnersin kyselyjen aikana kerättyjä henkilötietoja tai arkaluonteisia henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaidemme kanssa sovittuihin tutkimustarkoituksiin, mutta hankimme suostumuksen ennen tietojen keräämistä ja näistä kysymyksistä voi kieltäytyä. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tälle tietojen käsittelylle on ”suostumus”.

Automaattinen päätöstenteko/profilointi

Voimme tehdä sinua koskevia automaattisia päätöksiä tai profiloida sinua tutkimuksemme aikana antamiesi tietojen perusteella. Tätä käytetään vain markkinatutkimusten yhteydessä, ja useimmissa tapauksissa se ei johda oikeudellisesti merkittäviin itseäsi koskeviin päätöksiin. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tälle tietojen käsittelylle on "liiketoimintaan liittyvä oikeutettu etu".

 

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Sinulla on itseäsi koskeviin henkilökohtaisiin tietoihin liittyen seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tutustua tietoihin. Vahvistamme pyynnöstäsi käsittelemmekö henkilötietojasi, ja mikäli teemme niin, annamme sinulle kopion kyseisistä henkilötiedoista (tiettyjen muiden tietojen lisäksi). Jos tarvitset lisäkopioita, voimme joutua veloittamaan niistä kohtuullisen maksun.

 

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Jos hallussamme olevat sinua koskevat henkilötiedot ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä, sinulla on oikeus saada ne oikaistuiksi. Jos olemme jakaneet henkilötietojasi muiden kanssa, ilmoitamme heille mahdollisuuksien mukaan tästä oikaisusta. Mikäli on mahdollista ja lainmukaista toimia niin, kerromme sinulle pyynnöstäsi myös kenen kanssa olemme jakaneet henkilötietojasi, jotta voit ottaa heihin suoraan yhteyttä.

 

 • Oikeus tietojen poistamiseen. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, kun emme enää tarvitse niitä, tai jos peruutat suostumuksesi (soveltuvin osin). Jos olemme jakaneet henkilötietojasi muiden kanssa, ilmoitamme heille mahdollisuuksien mukaan tästä poistamisesta. Mikäli meidän on mahdollista ja lainmukaista toimia niin, kerromme sinulle pyynnöstäsi myös kenen kanssa olemme jakaneet henkilötietojasi, jotta voit ottaa heihin suoraan yhteyttä.

 

 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Voit pyytää meitä ”estämään” tai lakkaamaan henkilötietojesi käsittelyn tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, jos kiistät kyseisten henkilötietojen täsmällisyyden tai jos vastustat sitä, että käsittelemme niitä. Tämä ei kuitenkaan estä meitä tallentamasta henkilötietojasi. Ilmoitamme sinulle, ennen kuin poistamme mahdollisen rajoituksen. Jos olemme jakaneet henkilötietojasi muiden kanssa, ilmoitamme heille tästä oikaisusta, sikäli kun se on mahdollista. Mikäli meidän on mahdollista ja lainmukaista toimia niin, kerromme sinulle pyynnöstäsi myös kenen kanssa olemme jakaneet henkilötietojasi, jotta voit ottaa heihin suoraan yhteyttä.

 

 • Oikeus tietojen siirtämiseen. toukokuuta 2018 alkaen sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus saada meille antamasi henkilötiedot (jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa) ja käyttää niitä uudelleen muualla tai pyytää meitä siirtämään ne valitsemallesi kolmannelle osapuolelle.

 

 • Oikeus vastustaa. Voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn, ja teemme niin, jos:
  • henkilötietojesi käsittely perustuu omiin tai jonkun toisen oikeutettuihin etuihin, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottava oikeudellinen peruste.
  • käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa.

 

 • Automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet. Sinulla on oikeus olla hyväksymättä automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöstä, profilointi mukaan lukien, jos se aiheuttaa oikeusvaikutuksia tai jos sillä on muutoin huomattava vaikutus sinuun, paitsi jos tällainen profilointi on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi välillämme.

 

 • Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi (tai nimenomainen suostumuksesi), sinulla on oikeus peruuttaa kyseinen suostumus milloin tahansa.

 

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos sinua huolestuttaa jokin tietosuojamenettelyihimme liittyvä seikka, mukaan lukien tapa, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit ilmoittaa siitä Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun virastolle (Information Commissioner’s Office, ICO). Tietoa siitä, miten tämä tehdään, löytyy ICO:n verkkosivustolta osoitteesta https://ico.org.uk/concerns/ tai soittamalla heidän palvelunumeroonsa 0303 123 1113.

Jos haluat tutustua, tarkistaa, päivittää, oikaista tai poistaa hallussamme olevia henkilötietojasi tai käyttää mitä tahansa muuta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröityjen oikeuksia, täytä tämä verkkolomake. Tietosuojatiimimme tutkii pyyntösi ja vastaa sinulle niin pian kuin mahdollista.

Huomaa, että voimme tästä huolimatta käyttää kaikkia sellaisia yhdistettyjä ja tunnistamattomiksi tehtyjä henkilötietoja, joista henkilöitä ei voi tunnistaa, ja että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamista, riitojen ratkaisemista tai sopimustemme täytäntöönpanemista varten.

 

MISSÄ TALLENNAMME TIETOJA

Sinusta keräämiämme tietoja voidaan siirtää, tallentaa ja käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella sijaitsevassa kohteessa. Niitä voi käsitellä myös ETA:n ulkopuolella toimiva henkilökunta, joka työskentelee meidän tai jonkun toimittajamme palveluksessa. Jos siirrämme tietoja käsiteltäväksi ETA:n ulkopuolella olevaan maahan, suojaamme henkilötietojasi toteuttamalla ylimääräisiä tavanomaisiin sopimusehtoihin ja tietosuojalainsäädäntöön perustuvia suojatoimenpiteitä.

 

TURVALLISUUS

Sitoudumme toteuttamaan kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme tietojesi turvallisuuden. Ehkäisemme luvatonta käyttöä, ylläpidämme tietojen tarkkuutta ja varmistamme tietojen asianmukaisen käytön toteuttamalla asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, joilla suojaamme rekistereissämme olevia tietoja niiden menetykseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, sekä paljastamiselta, muuttamiselta ja hävittämiseltä.

 

LASTEN TIETOSUOJA

Nuorten, ts. alle 16-vuotiaiden lasten, yksityisyyden suojaaminen on erityisen tärkeää. Tästä syystä emme milloinkaan tietoisesti kutsu alle 16-vuotiaita lapsia osallistumaan tutkimuksiin ilman, että meillä on siihen suostumus. Jos se on tarpeen ja tarkoituksenmukaista, ryhdymme toimenpiteisiin saadaksemme luvan vastuussa olevalta aikuiselta. Jos lapsi on antanut meille henkilötietojaan, pyydämme lapsen vanhempaa tai huoltajaa ottamaan meihin yhteyttä osoitteeseen infosec@hallandpartners.com, jos he haluavat, että lapsen toimittamat tiedot poistetaan tietokannastamme. Käytämme kaikki kohtuulliset keinot poistaaksemme kyseiset tiedot tietokannastamme.

 

TIETOSUOJAA KOSKEVA VAROITUS

Huomaa, että mikään internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto ei ole 100 % turvallinen. Tämän johdosta emme voi taata verkkopalvelujemme kautta siirtämiesi tietojen turvallisuutta. Huomaa, että pidätämme oikeuden käyttää ja/tai paljastaa tässä mainittuja käyttäjien tietoja (mukaan lukien henkilötietoja) tuomioistuinten ja/tai hallintoviranomaisten sitä vaatiessa ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen voidaksemme tutkia epäiltyjä petoksia, häirintää tai muita lain tai sivustomme käyttöehtojen tai toimintaohjeiden rikkomisia.

 

EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATOIMET

Tutustu Evästeilmoitukseemme, jos haluat lisätietoa siitä, minkä tyyppisiä evästeitä ja seurantateknologioita käytämme tällä sivustolla, miksi käytämme niitä, ja miten ne voi hyväksyä tai hylätä.

 

LISÄTIETOA

Lisätietoa tietosuojakäytännöstämme saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@hallandpartners.com

Tietosuojavastaavamme:
Kevin Ayres
Sähköpostiosoite: DPO@hallandpartners.com

Osoite: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW

Attention: Privacy – DPO

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 25. toukokuuta 2018.