Gizlilik politikası

Bu politika Hall & Partners tarafından sağlanmaktadır. Kayıtlı Adres: 85 Strand, Londra, WC2R 0DW, Birleşik Krallık. Sizden topladığımız tüm kişisel bilgilerin gizliliğini son derece ciddiye alıyoruz.

Bu gizlilik politikasının amacı, bir Hall & Partners anketine katıldığınızda hakkınızda toplayabileceğimiz kişisel bilgilerin kullanımını düzenleyen prensipleri açıklamaktır. Anketlerimize katılarak bu kullanımı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle sizden bu gizlilik politikasını dikkatli bir şekilde okumanızı rica ediyoruz.

Gizlilik politikamızda zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Bu nedenle bu web sitesine her eriştiğinizde geçerli olacak en yeni sürüm hakkında bilgi sahibi olmak için gizlilik politikamızı ara sıra kontrol etmenizi rica ediyoruz.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIMI

Aşağıda ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi, sizi kişisel olarak tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgiler (“Kişisel Bilgiler”) dahil olmak üzere, çeşitli türlerde bilgi toplayabiliriz.

Bize Verdiğiniz Bilgiler:

Hall & Partners tarafından gerçekleştirilen bir pazar araştırması anketine katıldığınızda Kişisel Veriler toplayabiliriz. Bu bilgiler arasında size atadığımız benzersiz bir katılımcı tanımlama numarası ve anketi tamamlarken verdiğiniz yanıtlar bulunur. Bu bağlamda; sağlık durumu veya tıbbi durumlar, cinsel yönelim veya cinsel yaşam, siyasi görüşler/fikirler, ırk/etnik köken, dini ve felsefi inançlar ve sendika üyeliği bilgilerini açıklayan veya ortaya çıkaran Kişisel Veriler gibi, kendinizle ilgili hassas Kişisel Verileri sunmayı seçebilirsiniz. Yasaların gerektirdiği durumlarda hassas Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak açık izniniz alınır. Ayrıca Hizmeti kullanırken gönderdiğiniz, yüklediğiniz veya ilettiğiniz fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri de toplayabiliriz.

Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler:

Deneyiminizi iyileştirmek amacıyla cihazınızın IP adresi, işletim sistemi ve tarayıcı türü, kimlik doğrulama ve kalite amaçlı veriler gibi cihazınızla ilgili belirli bilgileri toplayabiliriz.

Toplanan bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Hall & Partners anketleri sırasında topladığımız tüm veriler, yalnızca müşterilerimizle birlikte kararlaştırdığımız, araştırmaya yönelik amaçlarla kullanılacaktır. AB Genel Veri Koruması Yönetmeliği (General Data Protection Regulation, GDPR) çerçevesinde bu verilerin işlenmesi için yasal dayanak “meşru ticari menfaatlerdir”.

Hall & Partners anketleri sırasında toplanan tüm Kişisel Bilgiler veya Hassas Kişisel Veriler, yalnızca müşterilerimizle birlikte kararlaştırılan, araştırmaya yönelik amaçlarla kullanılacaktır; ancak bilgileri toplamadan önce izniniz alınır ve bu soruları yanıtlamayı reddedebilirsiniz. GDPR çerçevesinde bu verilerin işlenmesi için yasal dayanak “izindir”.

Otomatik Karar Alma / Profil Oluşturma

Anketimizde verebileceğiniz bilgilere dayanarak sizinle ilgili otomatik karar alma veya profil oluşturma süreçleri yürütebiliriz. Çoğu durumda bu, hakkınızda yasal açıdan anlamlı kararların alınmasıyla sonuçlanmaz ve sadece pazar araştırması bağlamında kullanılır. GDPR çerçevesinde bu verilerin işlenmesi için yasal dayanak “meşru ticari menfaatlerdir”.

 

HAKLARINIZI KULLANMANIZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Erişim hakkınız. Bize sormanız halinde, kişisel bilgilerinizi işleyip işlemediğimizi teyit ederiz ve bilgileriniz işleniyorsa size (diğer belirli ayrıntılarla birlikte) bu kişisel bilgilerin bir kopyasını sağlarız. Ek kopyalara ihtiyacınız olursa makul bir ücret talep etmemiz gerekebilir.

 

 • Düzeltme hakkınız. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bu bilgileri düzeltme hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerinizi başka taraflarla paylaşmışsak mümkün olan durumlarda bu düzeltmeyi ilgili taraflara da bildiririz. Bize sormanız halinde, mümkün ve yasal olan durumlarda, doğrudan kendileriyle iletişime geçebilmeniz için size kişisel bilgileri kimlerle paylaştığımızı da söyleriz.

 

 • Silme hakkınız. Artık ihtiyaç duymamamız veya izninizi geri çekmeniz (mümkün olan durumlarda) gibi bazı durumlarda, bizden kişisel bilgilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı isteyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi başka taraflarla paylaşmışsak mümkün olan durumlarda bu silme işlemini ilgili taraflara da bildiririz. Bize sormanız halinde, bizim açımızdan mümkün ve yasal olan durumlarda, doğrudan kendileriyle iletişime geçebilmeniz için size kişisel bilgileri kimlerle paylaştığımızı da söyleriz.

 

 • İşlemeyi sınırlama hakkınız. Söz konusu kişisel bilgilerin doğruluğuna veya işlenmesine itiraz etmeniz gibi belirli durumlarda, bizden kişisel bilgilerinizin işlenmesini “engellememizi” veya durdurmamızı isteyebilirsiniz. Ancak bu, kişisel bilgilerinizi saklamaya devam etmemize engel olmaz. Sınırlamaları kaldırmadan önce size bilgi veririz. Kişisel bilgilerinizi başka taraflarla paylaşmışsak bizim açımızdan mümkün olan durumlarda bu sınırlama işlemini ilgili taraflara da bildiririz. Bize sormanız halinde, bizim açımızdan mümkün ve yasal olan durumlarda, doğrudan kendileriyle iletişime geçebilmeniz için size kişisel bilgileri kimlerle paylaştığımızı da söyleriz.

 

 • Veri taşınabilirliği hakkınız. 25 Mayıs 2018’den itibaren, belirli durumlarda, bize verdiğiniz kişisel bilgileri (yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilir bir formatta) alıp başka bir yerde tekrar kullanma veya bizden bu bilgileri istediğiniz bir üçüncü tarafa aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.

 

 • İtiraz etme hakkınız. Bizden kişisel bilgilerinizi işlemeyi durdurmamızı isteyebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda bu isteğinizi yerine getiririz:
  • bilgilerinizin işlenmesi için zorlayıcı yasal gerekçeler gösterebildiğimiz durumlar dışında, kişisel bilgilerinizi işlemek için kendimizin veya başka bir tarafın meşru menfaatlerini dayanak aldığımız durumlarda veya
  • kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama için işlediğimiz durumlarda.

 

 • Otomatik karar alma ve profil oluşturmayla ilgili haklarınız. Söz konusu profil oluşturma işleminin sizinle bizim aramızda bir sözleşme yapmak veya bu tür bir sözleşmenin uygulanması için gerekli olmaması koşuluyla; hukuki bir sonuç doğurması veya sizi benzer biçimde önemli ölçüde etkilemesi durumunda, profil oluşturma dahil olmak üzere, otomatik işlemeye dayalı olan bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz.

 

 • İzninizi geri çekme hakkınız. Kişisel bilgilerinizi işlemek amacıyla yasal dayanak sağlamak için izninizi (veya açık izninizi) almamızın gerektiği durumlarda, istediğiniz zaman verdiğiniz izni geri çekme hakkına sahipsiniz.

 

 • Denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakkınız. Kişisel bilgilerinizi işleme şeklimiz dahil olmak üzere, gizlilik uygulamalarımızın herhangi bir yönüyle ilgili bir çekinceniz varsa bu konuyu Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi’ne (Information Commissioner’s Office, ICO) bildirebilirsiniz. Şikâyetinizi nasıl bildireceğiniz konusunda ayrıntılı bilgiye https://ico.org.uk/concerns/ adresindeki ICO web sitesinden veya 0303 123 1113 numaralı ICO yardım hattından ulaşabilirsiniz.

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Bilgilerin herhangi bir bölümüne erişmek, bu bilgileri incelemek, güncellemek, düzeltmek ve silmek ya da GDPR çerçevesinde size tanınan herhangi bir veri sahibi hakkını kullanmak isterseniz bu Web Formunu doldurun. Gizlilik ekibimiz isteğinizi inceleyecek ve size en kısa süre içinde yanıt verecektir.

Hiçbir kişiyi tanımlamayan toplu ve kimlik bilgilerinden arındırılmış Kişisel Bilgileri kullanmaya devam edebileceğimizi, ayrıca yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizin gereğini uygulamak için bilgilerinizi gerekli şekilde tutup kullanabileceğimizi lütfen unutmayın.

 

VERİLERİ NEREDE SAKLIYORUZ?

Sizden topladığımız veriler Avrupa Ekonomik Alanı’nın (“AEA”) dışındaki bir yere aktarılabilir, böyle bir yerde saklanabilir ve işlenebilir. Ayrıca AEA’nın dışında, bizim için veya tedarikçilerimizden biri adına çalışan personel tarafından işlenebilir. Verileri işlenmeleri için AEA’nın dışındaki bir ülkeye aktarmamız halinde, standart sözleşme hükümleri ve veri koruma yasalarına dayanarak kişisel verilerinizi korumak için koruyucu ek tedbirler uygularız.

 

GÜVENLİK

Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul adımlar atmayı taahhüt ederiz. Yetkisiz erişimi önlemek, veri doğruluğunu korumak ve bilgilerin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli teknik, organizasyonel ve idari güvenlik önlemlerini uygulayarak kayıtlarımızdaki tüm bilgileri kaybolmaya, kötüye kullanıma, yetkisiz erişime, ifşa edilmeye, değiştirilmeye ve tahrip edilmeye karşı korumaktayız.

 

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

16 yaşından küçük çocuklar olmak üzere gençlerin gizliliğinin korunması özellikle önemlidir. Bu nedenle, 16 yaşından küçük çocukları bilerek ve izin almadan araştırma çalışmalarına katılmaya kesinlikle davet etmeyiz. Bunun gerekli ve uygun olduğu durumlarda, sorumlu yetişkinden izin almak için gereken tedbirleri alırız. Bir çocuk bize kişisel bilgilerini verdiyse çocuğun verdiği bilgilerin veri tabanımızdan silinmesini istemesi halinde çocuğun ebeveyninin veya vasisinin infosec@hallandpartners.com adresinden bizimle iletişime geçmesini rica ederiz. Bu bilgilerin veri tabanımızdan silinmesi için tüm makul adımlar tarafımızca atılır.

 

GİZLİLİK TEDBİRİ UYARISI

Lütfen internetteki veri iletimlerinin tamamen güvenli olmadığını unutmayın. Buna bağlı olarak, çevrimiçi hizmetlerimiz aracılığıyla ilettiğiniz bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz. Mahkemeler ve/veya idari kurumlar tarafından gerekli görülmesi halinde ve dolandırıcılık, taciz şüphesi veya diğer yasa ihlalleri ya da Site Kullanım Koşullarımızın veya politikalarımızın ihlali durumunda bize izin verilen ölçüde, burada ele alınan kullanıcı bilgilerine (kişisel bilgiler dahil) erişme ve/veya bunları açıklama hakkına sahip olduğumuzu önemle hatırlatırız.

 

TANIMLAMA BİLGİLERİ VE DİĞER İZLEME ETKİNLİKLERİ

Bu web sitesinde kullandığımız tanımlama bilgileri ve izleme teknolojilerinin türleri, bunların neden kullanıldığı, nasıl kabul edilebileceği veya reddedilebileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Tanımlama Bilgisi Bildirimimize başvurun.

 

DAHA FAZLA BİLGİ

Gizlilik politikamızla ilgili daha fazla bilgi için lütfen privacy@hallandpartners.com adresiyle iletişime geçin.

Veri Koruma Sorumlumuz:
Kevin Ayres
E-posta Adresi: DPO@hallandpartners.com

Adres: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London, SE1 0SW, Birleşik Krallık

İlgi: Privacy - DPO

Bu belge en son 25 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.